Współpraca

Współpraca ze szkołami

Przedsiębiorstwo el12 sp. z o.o. w ramach Programu Akademia el12 podejmuje współpracę ze szkołami o profilach elektrotechnicznych.

Zasady współpracy :

  1. Szkoła zgłasza chęć udziału w Programie Akademia el12 drogą mailową: marketing@el12.pl
  2. Wstępne spotkanie Przedstawicieli el12 oraz Przedstawicieli Szkoły
  3. Podpisanie Umowy współpracy
  4. Wytypowanie Opiekuna Programu ze strony szkoły
  5. Poinformowanie wszystkich uczniów szkoły o możliwości przystąpienia do Programu Akademia el12.

 

Obowiązki Opiekuna Programu ze strony szkoły:

  1. Kontakt z Organizatorem Programu Akademia el12
  2. Weryfikacja uczniów zgłaszających się do Programu Akademia el12
  3. Regularne umieszczanie testów i zadań na Platformie Akademia el12
  4. Sporządzanie listy zwycięzców na koniec każdego roku szkolnego
  5. Współpraca  i koordynacja działań  zewnętrznych i wewnętrznych z Organizatorem programu
Loader