Współpraca

Współpraca z Patronami Akademii el12

Patronem Akademii el12 może zostać firma, która przystąpi do działań  w ramach Akademii el12 mających na celu poszerzenie wiedzy uczniów na tematy związane z branżą elektrotechniczną i pochodną. Koordynatorem wszelkich działań jest Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. Formy współpracy: prezentacja w szkołach, prezentacja on-line, wycieczka edukacyjna na Targi branżowe, wycieczka edukacyjna , umieszczenie filmu instruktażowego na Platformie Akademii el12, inne formy uzgodnione z Organizatorem Programu.

Co otrzymuje Patron Programu Akademia el12

  1. Logo patrona widnieje na stronie Akademii el12
  2. Informacja o Patronie pojawia się na wszystkich materiałach związanych z wydarzeniem: plakaty, maile do uczniów, posty na FB, relacjach z wydarzenia itp.
Loader